Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Działaj skutecznie! Młodzieżowa Akademia Lokalnych Liderów

Termin spotkania: 
11.01.2012 - 10.06.2012
Status: 
Nabór zakończony
Miejsce spotkania: 
Konstancin w okolicach Warszawy
Termin zgłoszeń: 
30.11.2011
Rodzaj spotkania: 
Krajowe

MALL to cykl trzech szkoleń dla młodych ludzi, którzy włączając się w życie swoich wsi, miejscowości, dzielnic i osiedli,  zrealizowali pierwsze inicjatywy i  mają apetyt na kolejne!

Szkolenia to doskonała okazja, aby:

 • rozwinąć swoje umiejętności liderskie,
 • dowiedzieć się jak skuteczniej działać w grupie i w swoim otoczeniu,
 • poznać ludzi takich jak Ty z całej Polski i
 • wypróbować zdobyte umiejętności w praktyce!

Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonych trenerów, którzy nie pozwolą Ci się nudzić!

KIEDY?

 • 1 spotkanie: 11–15 stycznia 2012
 • 2 spotkanie: 20 – 25 marca 2012
 • 3 spotkanie:  5 –10 czerwca 2012
Cel i tematyka: 

Spotkanie 1 – „Ja jako lider”

Między innymi dowiesz się:

 • co jeszcze musisz zrobić, aby być skutecznym liderem,      
 • jak organizować pracę zespołową,
 • jak dbać o skuteczną komunikację.    

Spotkanie 2 - „Ja w środowisku”

Między innymi dowiesz się:

 • jak badać lokalne potrzeby,
 • jak budować współpracę w środowisku lokalnym,
 • jak mobilizować i organizować swoją grupę wokół wybranych celów.

Spotkanie 3 - „Ja w działaniu”
Między innymi dowiesz się:

 • jak planować działania odpowiadające na potrzeby lokalne,
 • na czym polega praca metodą projektu  (wyznaczanie celów, planowanie działań, planowanie budżetu, określanie rezultatów i wskaźników, zarządzanie realizacją projektu, ewaluacja),
 • co oferuje Program „Młodzież w działaniu” oraz inne programy wspierające młodych ludzi.

KTO BĘDZIE PROWADZIŁ WARSZTATY?

Warsztaty będzie prowadzić dwoje trenerów Narodowej Agencji Programu „Młodzież w działaniu”, doświadczonych w pracy z młodzieżą:

Joanna Wrońska– trenerka programu „Młodzież w działaniu”, certyfikowana przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych, ukończyła Szkołę Treningu Grupowego, prowadzi szkolenia dla rodziców, nauczycieli i liderów lokalnych społeczności, animatorka grup młodzieżowych, dziecięcych i działań lokalnych.
 
Wojciech Szczepanik - trener programu “Młodzież w działaniu”, prowadzi szkolenia i projekty rozwojowe oraz programy tematyczne, ma doświadczenie w wspieraniu i tworzenia strategii rozwojowych organizacji, indywidualnych ścieżek rozwojowych oraz szkoleń profilowanych na zlecenie.

Koordynatorem Akademii będzie:
Wojciech Spychała – trener programu „Młodzież w działaniu”, trener Wolontariatu Europejskiego, prezes Stowarzyszenia POLITES w Szczecinie, koordynuje różnorodne programy i projekty służące wspieraniu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Profil uczestnika: 

Osoba, która:

 • ma od 16 do 24 lat,
 • ma za sobą pierwsze działania/projekty,
 • jest zaangażowana w działania grupy, szkoły, organizacji, klubu, itp.,
 • jest zainteresowana podejmowaniem działań na rzecz innych,
 • jest ciekawa innych ludzi i ich doświadczeń oraz gotowa do dzielenia się swoim doświadczeniem,
 • jest chętna do refleksji nad własnym doświadczeniem,
 • chce rozwijać swoją wiedzę i umiejętności związane z byciem liderem.

UWAGA! Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w szkoleniu może wziąć udział tylko jedna osoba z organizacji/grupy młodzieżowej

Zgłoszenia: 

Zgłoszenia są przyjmowane poprzez formularz on-line do 30.11.2011 do godz. 23.59. Ponadto z wybranymi kandydatami przeprowadzimy rozmowy telefoniczne. Ostateczną listę uczestników Akademii ogłosimy 19.12.2011.

UWAGA! Zgłoszenie jest jednoznaczne z deklaracją udziału we wszystkich trzech częściach Akademii. Nie ma możliwości brania udziału tylko w pojedynczych  modułach.

Warunki uczestnictwa: 

Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu” pokrywa wszystkie koszty związane z pobytem (wyżywienie, zakwaterowanie, udział w szkoleniu).

Uczestnik zobowiązany jest pokryć koszt dojazdu na miejsce szkolenia we własnym zakresie. Jest to wkład własny uczestnika w koszty projektu szkoleniowego.

Jeśli koszt dojazdu na szkolenie będzie stanowił przeszkodę we wzięciu udziału w szkoleniu, uczestnik może wnioskować o zwrot poniesionych kosztów, jednak w dalszym ciągu będzie musiał pokryć koszt transportu lokalnego, np. dojazd na dworzec.

Informacje dodatkowe: 

UWAGA! W przypadku udziału w Akademii osób niepełnoletnich organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zakazu spożywania alkoholu.

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu