Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Aktualności

 • Zdobądź patronat Europejskiego Tygodnia Młodzieży | www.mlodziez.org.pl
  Data dodania: 30.03.2015
  Dołącz do nas i promuj aktywność obywatelską młodzieży! Możesz to zrobić, organizując własne wydarzenie pod patronatem Europejskiego Tygodnia Młodzieży. Osoby, które zdobędą patronat, otrzymają pisemną zgodę na wykorzystanie logotypu Europejskiego Tygodnia Młodzieży. Patronat może zostać przyznany inicjatywom o zasięgu międzynarodowym, krajowym, regionalnym lub lokalnym. Na zgłoszenia czekamy do 20 kwietnia 2015 r.   Projekty realizowane pod patronatem Europejskiego Tygodnia Młodzieży (ETM) powinny:
 • logo Szkolenie międzynarodowe “Energy by Synergy”
  Termin zgłoszeń: 23.03.2015
  Miejsce: Polska, Konstancin-Jeziorna
  Termin: 24.05.2015 - 29.05.2015
  Szkolenie dotyczące budowania długotrwałej współpracy partnerskiej. Termin zgłoszeń przedłużony do 23 marca. Zapraszamy!
 • logo Zapraszamy na nową stronę!
  Termin zgłoszeń: 16.04.2015
  Miejsce: Europa
  Termin: 23.02.2015 - 30.05.2015
  Od dnia 24 lutego 2015 informacje o szkoleniach aktualizowane są na stronie: http://erasmusplus.org.pl/mlodziez/szkolenia/
 • Data dodania: 03.04.2014
  Akcja: Akcja 2
  W odpowiedzi na Państwa pytania dotyczące możliwości realizacji projektów Wolontariatu Europejskiego z Krajami Partnerskimi w Programie Erasmus+ przedstawiamy informacje o EVS w Akcji 1. i 2. Zachęcamy do zapoznania się i skorzystania z bogatej oferty działań wolontariackich, jakie ukazuje nasz program.
 • Dialog międzypokoleniowy - KONKURS! | www.mlodziez.org.pl
  Data dodania: 20.09.2013
  Akcja: Akcja 1
  Realizowaliście w latach 2007-2012 projekt Inicjatywy Młodzieżowej lub Wymianę Młodzieży w ramach Programu „Młodzież w działaniu”, który przyczyniał się do budowania dialogu międzypokoleniowego lub dzięki pomysłowi i zaangażowaniu młodzieży zachęcał osoby starsze do większej aktywności?
 • Praktyczne wskazówki, jak wypełnić wniosek w Akcji 1.2. | www.mlodziez.org.pl
  Data dodania: 27.08.2013
  Akcja: Akcja 1
  Wypełniacie wniosek w Akcji 1.2. pierwszy raz? A może składaliście go wcześniej, ale został odrzucony z przyczyny formalnych? Chcecie wiedzieć, jak ustrzec się przed popełnieniem błędów?
 • Młodzież a sprawy publiczne - pomyślcie o projekcie w ramach Akcji 1.3! | www.mlodziez.org.pl
  Data dodania: 26.08.2013
  Akcja: Akcja 1
  System polityczny, demokracja, społeczeństwo obywatelskie...Słyszycie i czytacie o nich często. Ale jak przekuć to na konkrety? I na dodatek odnaleźć w nich miejsce i rolę dla młodego człowieka? Weźcie sprawy w swoje ręce i pomyślcie nad projektem!
 • Byliście już na wakacjach? Skorzystajcie z nawiązanych kontaktów - zróbcie ze znajomymi projekt MIM! | www.mlodziez.org.pl
  Data dodania: 12.08.2013
  Akcja: Akcja 1
  W czasie zagranicznych wyjazdów wakacyjnych, letnich obozów, festiwali muzycznych i innych imprez  z pewnością poznaliście ciekawych ludzi z innych krajów europejskich, z którymi chcecie utrzymać kontakt. A wiadomo, nic tak nie integruje jak wspólne działanie!

Dialog usystematyzowany (ang. ,,structured dialogue”), to forma komunikacji między młodymi ludźmi a decydentami, osobami, które mogą wpływać na to co się dzieje w naszym kraju, w Unii Europejskiej. Dialog ten jest świetną okazją do dyskusji o priorytetach europejskiej współpracy w dziedzinie polityki młodzieżowej. Angażuje nie tylko młodzież i organizacji młodzieżowe, ale także kraje obejmujące prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, Europejskie Forum Młodzieży, krajowe rady młodzieży (w Polsce: Polska Rada Organizacji Młodzieżowych - PROM) oraz narodowe agencje programu „Młodzież w działaniu”.

Dialog jest oparty na idei zawartej w rezolucji Rady Unii Europejskiej, która mówi o wartości ,,szanowania ich (młodych ludzi) prawa do uczestnictwa w wypracowywaniu strategii ich dotyczących w drodze stałego, usystematyzowanego dialogu z nimi i z organizacjami ich reprezentującymi”. Czyli, że decyzje dotyczące młodych powinny zapadać zgodnie z zasadą ,,nic o nas bez nas”.
 

AKTUALNOŚCI

 

 

Zobacz także:

Archiwum konsultacji dialogu usystematyzowanego

Dialog w programie "Młodzież w działaniu" ››

 


Krajowa Grupa Robocza:

 

       

 

     

 

Kontakt:

Narodowa Agencja Programu "Młodzież w działaniu": Ewelina Miłoń, emilon@frse.org.pl, 22 46 31 419;

Ministerstwo Edukacji Narodowej: Joanna Mazur, Joanna.Mazur@men.gov.pl

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych: Michał Braun, michal.braun@prom.info.pl
     

Sonda

W kwietniu 2015 złożymy wniosek na...?
wymianę młodzieży
38%
seminarium
5%
wizytę studyjną
5%
szkolenie
9%
wolontariat
43%
Razem głosów: 58

Abecadło programu

A

…jak Akcja

W programie jest ich pięć. Każda inna, wszystkie fajne. Dają możliwość poznania rówieśników, zrobienia czegoś pożytecznego, poznania świata, rozwinięcia zainteresowań. Akcji jest pięć; działań które finansują – kilkanaście, m.in. wymiany młodzieży, inicjatywy młodzieżowe, wolontariat za granicą, szkolenia, seminaria, staże, wizyty, konferencje
B

…jak Beneficjent

Czyli potencjalnie każda legalnie działająca organizacja lub instytucja w Polsce. To za ich pośrednictwem z funduszy programu korzystają grupy nieformalne i osoby indywidualne (wolontariusze).
C

…jak Coaching

Młodzież realizuje projekt, a coach… motywuje, wspiera, podpowiada, naprowadza. Ale z wyczuciem. Żeby nie zabić inicjatywy młodzieży. Coaching to nie lada umiejętność – można się jej nauczyć na szkoleniach organizowanych przez Narodową Agencję Programu „Młodzież w działaniu”.
D

…jak Deadline

Deadline to inaczej termin składania wniosków. Po polsku nie brzmi aż tak kategorycznie, co nie zmienia tego, że jest bardzo istotny! Wniosek z opisem projektu musi bowiem trafić do Agencji przed jednym z terminów określonych z góry. Znajdziesz je w zakładce zasady i terminy.
E

…jak Ewaluacja

niezbędny element każdego projektu. W idealnym trwa od jego rozpoczęcia do zakończenia. Pozwala badać wartość i sens tego, co robicie. Wyniki ewaluacji należy opisać w raporcie końcowym (patrz R). Warto je wykorzystać przy realizacji kolejnych inicjatyw.
F

…jak Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

To ona zarządza programem „Młodzież w działaniu” i jest stroną w umowie dotyczącej realizacji projektu. Pełni rolę Narodowej Agencji Programu "Młodzież w działaniu" na terenie Polski.
G

…jak Gender (balance)

Czyli równowaga płci. W każdym projekcie grupowym realizowanym w ramach programu „Mwd” liczba osób każdej z płci powinna być zbliżona. Niby drobiazg, ale ważny.
H

…jak Hurra, dostaliśmy dofinansowanie!

Taki okrzyk wydają co kwartał tysiące wnioskodawców. Młodsi, starsi, uczniowie, studenci i dorośli – składają wnioski i z zapartym tchem czekają na decyzję. Pozytywna oznacza, że wkraczają na nową drogę – czasami krętą i wyboistą, ale zawsze pełną przygód.
I

…jak Innowacyjność

Termin z kategorii kluczowych i na czasie. Projekty „Mwd” mają być oryginalne, nowatorskie i ciekawe. Powinny nie tylko pokazywać waszą ciekawość świata, ale także próbować go zmienić!
J

…jak Jakość (projektu)

Różnorodny, ciekawy, pożyteczny, zgodny z europejskimi wartościami i priorytetami polityki młodzieżowej Unii Europejskiej - taki ma być projekt realizowany w ramach jednej z akcji programu "Młodzież w działaniu". Inaczej nie ma szans na dofinansowanie.
K

…jak Komitet ewaluacyjny

Grupa osób, które opiniują projekty złożone w programie. Ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje jednak zarząd Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
L

…jak Lokalny wymiar projektu

Ważna sprawa, zwłaszcza w inicjatywach, wymianach i wolontariacie europejskim. Projekt powinien przynosić korzyści nie tylko tym, którzy go realizują, ale też społeczności lokalnej – sąsiadom, mieszkańcom osiedla, miasta, wsi.
M

…jak Młodzież (a jakżeby inaczej!)

Czyli ci, dla których Unia stworzyła program "Młodzież w działaniu", którzy składają wnioski, którzy realizują projekty i je rozliczają. Bo "Mwd" jest dla młodzieży, o czym zapominać nie wolno nigdy!
N

…jak Narodowa Agencja Programu "Młodzież w działaniu"

W imieniu Komisji Europejskiej przyznaje fundusze na projekty składane do programu. Narodowe Agencje działają we wszystkich krajach, które uczestniczą w programie. W Polsce jej funkcję pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
O

…jak Obowiązki i odpowiedzialność

Przygoda, zabawa, nauka – jak najbardziej. Ale realizacja projektu w ramach "Mwd" to także odpowiedzialność. I obowiązki. Umowa, którą podpisujecie z Narodową Agencją – jak każda – zawiera sankcje za niewywiązanie się z zobowiązań. Warto o tym pamiętać!
P

…jak Pracujący z młodzieżą

Dla nich też jest program "Młodzież w w działaniu", ale nie dla osób pracujących z młodzieżą w szkole czy na uczelni, tylko w ramach edukacji pozaformalnej: w organizacji pozarządowej, klubie młodzieżowym, domu kultury itp. (patrz także S).
R

…jak Raport i rozliczenie

Koniec wieńczy dzieło, a co wieńczy projekt "Mwd"? Ha, zależy kto pyta. Dla beneficjenta koniec to przesłanie raportu do Narodowej Agencji. Ale ta musi go jeszcze sprawdzić – od strony merytorycznej i finansowej – i przesłać rozliczenie. I jeszcze jedno: raport i zdjęcia mogą być wykorzystane przez Agencję do celów promocyjnych.
S

…jak Systemy wsparcia młodzieży

Czyli Akcja 4.3.: Seminaria, szkolenia, staże… w sumie osiem atrakcyjnych sposobów na zdobycie doświadczenia, nawiązanie kontaktów i podniesienie umiejętności. Jeśli pracujesz z młodzieżą, zapoznaj się z nimi koniecznie!
T

…jak Twój Eurodesk

Czyli program informacyjny wspierający "Mwd". Jeśli masz problem ze znalezieniem partnerów do projektów, skontaktuj się z konsultantem Eurodesk Polska.
U

…jak Udało się!

Satysfakcji ze zrealizowanego projektu nie da się porównać z niczym.
W

…jak Wniosek

A bardziej przemądrzale – aplikacja. Początek twojej przygody z programem "Młodzież w działaniu", ale tylko formalny. Faktyczny ma miejsce znacznie wcześniej. Bo wszystko zaczyna się od pomysłu.
Y

…jak Youthpass

Youthpass jest narzędziem służącym do świadomego prowadzenia procesu uczenia się uczestnika projektu, które pomaga zweryfikować własne postępy. Jest to także certyfikat potwierdzający umiejętności i doświadczenie zdobyte podczas projektu realizowanego w ramach programu "Młodzież w działaniu".
Z

…jak Zespół programu "Młodzież w działaniu"

Ludzie zawsze gotowi służyć pomocą wszystkim przyszłym beneficjentom, odpowiedzialnym i obowiązkowym, którzy, uważając na deadline, chcą aplikować o dofinansowanie innowacyjnych projektów wysokiej jakości, bo nie straszne im raporty i rozliczenia.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
W
Y
Z

Newsletter

Subskrybuje zawartość

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu