Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Akcja 2. Wolontariat Europejski

współpraca, zaangażowanie, przygody

European Voluntary Service (EVS) - to Akcja umożliwiająca wolontariuszowi lub grupie wolontariuszy podjęcie pracy społecznej we wszystkich Krajach Programu i Sąsiedzkich Krajach Partnerskich. EVS powstał po to, by wolontariusze mogli zdobywać kompetencje i umiejętności wpływające na ich rozwój osobisty i zawodowy przez doświadczenia związane z edukacją pozaformalną.

Aktualności

Konkurs wniosków

 • 17.03

  Najbliższy termin składania wniosków to 17 marca!

 • 90

  Do marcowego terminu składnia wniosków pozostało 90 dni.

 • 757

  W całym 2013 roku dofinansowaliśmy 757 projektów

 • 10,3 mln

  W 2013 przyznaliśmy 10 394,107 € na Wasze projekty!

Newsletter

Subskrybuje zawartość

Publikacje

 • Przewodnik po programie "Młodzież w działaniu" 2013 - wersja polska

  Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym Przewodnikiem po programie "Młodzież w działaniu".

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu