Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Akcja 2. Wolontariat Europejski

współpraca, zaangażowanie, przygody

European Voluntary Service (EVS) - to Akcja umożliwiająca wolontariuszowi lub grupie wolontariuszy podjęcie pracy społecznej we wszystkich Krajach Programu i Sąsiedzkich Krajach Partnerskich. EVS powstał po to, by wolontariusze mogli zdobywać kompetencje i umiejętności wpływające na ich rozwój osobisty i zawodowy przez doświadczenia związane z edukacją pozaformalną.

Aktualności

Newsletter

Subskrybuje zawartość

Publikacje

  • Here2stay a handbook on non-formal learning and its recognition

    Zapraszamy do zapoznania się z publikacją „Here to Stay”, która poświęcona jest tematyce edukacji pozaformalnej i jej postrzeganiem, podaje ponadto przykłady dobrych praktyk oraz oferuje bogatą bibliografię dotyczącą problematyki edukacji pozaformalnej.

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu