Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Kurs na jakość – szkolenie wprowadzające do Akcji 4.3.

Termin spotkania: 
19.09.2013 - 22.09.2013
Status: 
Nabór zakończony
Miejsce spotkania: 
Konstancin-Jeziorna
Termin zgłoszeń: 
05.09.2013
Rodzaj spotkania: 
Krajowe

Zapraszamy Was na niepowtarzalne czterodniowe szkolenie, dzięki któremu poznacie Akcję 4.3. - Szkolenia i tworzenie sieci programu „Młodzież w działaniu” z krajami partnerskimi  oraz Akcję 3.1. - Szkolenia i tworzenie sieci z krajami partnerskimi. To dzięki niej możecie zrealizować poniższe cele:

 • zdobędziecie kompetencje potrzebne w pracy z młodzieżą i w realizacji projektów młodzieżowych,
 • przygotujecie dobre projekty z udziałem Waszych organizacji partnerskich,
 • podsumujecie dotychczasową współpracę i realizowane projekty i zaplanujecie kolejne działania,
 • przedyskutujecie ważne z punktu widzenia młodzieży zagadnienia,
 • poznacie porpozycje Komisji Europejskiej dotyczące przyszłych działań w ramach edukacji pozaformalnej.

Akcja 4.3. i Akcja 3.1. - STS pomaga osobom zaangażowanym w działania młodzieżowe, zainteresowanym problematyką młodzieżową i realizującym projekty w ramach programu „Młodzież w działaniu”. Wspiera działania organizacji promujących aktywne obywatelstwo, oferuje szkolenia, seminaria i staże dla pracowników młodzieżowych. Umożliwia wymianę doświadczeń, dobrych praktyk oraz zdobywanie nowych kompetencji.

Cel i tematyka: 

Głównym celem szkolenia jest zwiększenie wiedzy i umiejętności w realizacji dobrych jakościowo projektów w ramach Akcji 4.3. i 3.1. - STS

Cele szczegółowe szkolenia to:

 • Zgłębienie i zrozumienie celów Akcji i ich poszczególnych działań,
 • Zwiększenie umiejętności planowania konkretnych działań w ramach obu Akcji,
 • Odniesienie Akcji 4.3. i Akcji 3.1. - STS do celów organizacji i podnoszenia jakości realizowanych działań,
 • Poznanie formalnych kryteriów obu Akcji i ich zasad finansowania,
 • Zdobycie praktyki w pracy z młodzieżą i przygotowanie wniosku o dofinansowanie działań,
 • Zwiększenie wiedzy na temat zagadnień, które mają wpływ na jakość projektów w Akcji 4.3.,
 • Wymiana dobrych praktyk
 • Praca nad pomysłami dotyczącymi przyszłych projektów
 • Zasady i tworzenie partnerstw międzynarodowych.
Profil uczestnika: 

Szkolenie skierowane jest do osób, które:

 • pracowały wcześniej metodą projektową
 • w swoich organizacjach odpowiadają za przygotowywanie i realizację projektów
 • są zmotywowane do realizacji projektów w Akcji 4.3. i 3.1. - STS i chcą rozwijać współpracę międzynarodową w swojej organizacji
 • mają ukończone 18 lat.
Zgłoszenia: 

Aby  zapisać się na szkolenie, należy do 5 września do końca dnia wypełnić ankietę on-line dostępną TUTAJ.

Warunki uczestnictwa: 

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny. Narodowa Agencja pokrywa koszty szkolenia, zakwaterowania i wyżywienia oraz materiałów szkoleniowych. Uczestnik zobowiązany jest pokryć koszt dojazdu na miejsce szkolenia we własnym zakresie. Jest to wkład własny uczestnika w koszty projektu szkoleniowego. Jednocześnie informujemy, że warunkiem uczestnictwa jest udział w całości szkolenia.

Kontakt: 
Informacje dodatkowe: 

Trenerki realizujące szkolenie:

 • Anne Sopia Pappai

Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie zostaną przesłane uczestnikom po 8 września.

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu