Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Aktualne szkolenia

Miejsce: Hiszpania
Termin: 17.02.2015 - 21.02.2015
Termin zgłoszeń: 29.12.2014
Miejsce: Bonn, Niemcy
Termin: 23.02.2015 - 28.02.2015
Termin zgłoszeń: 31.12.2014
Miejsce: Turcja
Termin: 08.03.2015 - 12.03.2015
Termin zgłoszeń: 18.01.2015
Miejsce: Wielka Brytania
Termin: 08.03.2015 - 14.03.2015
Termin zgłoszeń: 25.01.2015
Miejsce: Portugalia
Termin: 12.03.2015 - 16.03.2015
Termin zgłoszeń: 25.01.2015
Miejsce: Turcja
Termin: 16.03.2015 - 22.03.2015
Termin zgłoszeń: 01.02.2015

Trenerzy

 • Ela Kielak
  Warszawa
  woj. mazowieckie
  Obszary tematyczne:

  adaptacja do życia w nowej kulturze, szok kulturowy, szok po powrocie, etnocentryzm - etnorelatywizm, różnice kulturowe – psychologiczne wymiary kultury...

 • Tomasz Lubotzki
  Łódź
  woj. łódzkie
  Obszary tematyczne:

  Wolontariat Europejski, międzykulturowość, aktywizacja młodzieży, pedagogika cyrkowa

 • Anna Szlęk
  Warszawa
  woj. mazowieckie
  Obszary tematyczne:

  zarządzanie projektem, praca w grupie, aktywizacja społeczności lokalnych, edukacja międzykulturowa, włączanie osób z mniejszymi szansami, ...

Publikacje

 • Validation of non-formal and informal learning in Europe

  Zapraszamy do zapoznania się z publikacją koncentrującą się na zagadnieniu uznawalności edukacji pozaformalnej w kontekście narodowej jak i europejskiej polityki młodzieżowej.

Newsletter

Subskrybuje zawartość

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu