Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Aktualne szkolenia

Miejsce: Portugalia
Termin: 20.01.2015 - 25.01.2015
Termin zgłoszeń: 20.11.2014
Miejsce: Niemcy
Termin: 28.01.2015 - 01.02.2015
Termin zgłoszeń: 23.11.2014
Miejsce: Holandia
Termin: 28.01.2015 - 01.02.2015
Termin zgłoszeń: 23.11.2014
Miejsce: Hiszpania
Termin: 21.01.2015 - 25.01.2015
Termin zgłoszeń: 23.11.2014
Miejsce: Wielka Brytania
Termin: 01.02.2015 - 05.02.2015
Termin zgłoszeń: 30.11.2014
Miejsce: Węgry
Termin: 15.02.2015 - 21.02.2015
Termin zgłoszeń: 30.11.2014

Trenerzy

 • Monika Mrówczyńska
  Warszawa
  woj. mazowieckie
  Obszary tematyczne:

  praca w grupie, animacja językowa, tworzenie programów wymian, Wolontariat Europejski, zarządzanie projektem, komunikacja w grupie, praca w grupie, Trójkąt...

 • Dagna Gmitrowicz
  Łódź
  woj. łódzkie
  Obszary tematyczne:

  działania twórcze, alternatywne metody pracy z młodzieżą i dziećmi (metody wizualne, land-art, drama, symulacja), praca nad potencjałem jednostki, rozwój osobisty...

 • Krystyna Marcinkowska
  Kraków
  woj. małopolskie
  Obszary tematyczne:

  ewaluacja, zarządzanie projektem, edukacja międzykulturowa, komunikacja, współpraca partnerska, edukacja pozaformalna, finanse

Publikacje

 • Youthpass for ALL! Recognizing skills of young people with fewer opportunities

  Kolejna obszerna publikacja poświęcona certyfikatowi Youthpass. Możemy się z niej dowiedzieć dlaczego zdecydowano się na jego wprowadzenie, czemu służy i jak może zostać wykorzystany w życiu zawodowym jego posiadaczy. Publikacja podkreśla także rolę kompetencji kluczowych w edukacji pozaformalnej.

Newsletter

Subskrybuje zawartość

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu