Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Aktualne szkolenia

Miejsce: Wielka Brytania
Termin: 01.02.2015 - 05.02.2015
Termin zgłoszeń: 30.11.2014
Miejsce: Węgry
Termin: 15.02.2015 - 21.02.2015
Termin zgłoszeń: 30.11.2014
Miejsce: Cypr
Termin: 07.02.2015 - 13.02.2015
Termin zgłoszeń: 30.11.2014

Trenerzy

 • Agnieszka Szczepanik
  Poznań
  woj. wielkopolskie
  Obszary tematyczne:

  zarządzanie konfliktem, ICL, mentorowanie, coaching, peace education, zarządzanie projektem, autoprezentacja, aktywizacja bezrobotnych, liderzy młodzieżowi

 • Wojciech Spychała
  Szczecin
  woj. zachodniopomorskie
  Obszary tematyczne:

  kursy i seminaria z zakresu wymian młodzieży, inicjatyw młodzieżowych, coachingu (wspierania grup młodzieżowych), ewaluacji w projektach edukacyjnych, obywatelstwa, zarządzania...

 • Anna Szlęk
  Warszawa
  woj. mazowieckie
  Obszary tematyczne:

  zarządzanie projektem, praca w grupie, aktywizacja społeczności lokalnych, edukacja międzykulturowa, włączanie osób z mniejszymi szansami, ...

Publikacje

 • Uczestnictwo młodzieży pakiet edukacyjny PAJP część 1

  Uczestnictwo młodzieży to temat pierwszej części publikacji Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu (PAJP) programu „Młodzież w działaniu”. Aktywne uczestnictwo młodzieży jest jednym z głównych filarów jakości projektów młodzieżowych.  W publikacji znajdują się materiały wykorzystane podczas szkolenia, teksty źródłowe, metody oraz materiały wypracowane przez uczestników.

Newsletter

Subskrybuje zawartość

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu