Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Aktualne szkolenia

Miejsce: Albania
Termin: 23.11.2014 - 27.11.2014
Termin zgłoszeń: 28.10.2014
Miejsce: Łotwa
Termin: 09.02.2015 - 11.02.2015
Termin zgłoszeń: 31.10.2014
Miejsce: Włochy
Termin: 15.12.2014 - 19.12.2014
Termin zgłoszeń: 31.10.2014
Miejsce: Słowacja
Termin: 08.01.2015 - 11.01.2015
Termin zgłoszeń: 10.11.2014
Miejsce: Hiszpania
Termin: 15.12.2014 - 19.12.2014
Termin zgłoszeń: 12.11.2014
Miejsce: Konstancin-Jeziorna k/Warszawy
Termin: 28.11.2014 - 30.11.2014
Termin zgłoszeń: 12.11.2014

Trenerzy

 • Agnieszka Szczepanik
  Poznań
  woj. wielkopolskie
  Obszary tematyczne:

  zarządzanie konfliktem, ICL, mentorowanie, coaching, peace education, zarządzanie projektem, autoprezentacja, aktywizacja bezrobotnych, liderzy młodzieżowi

 • Marta Piszczek
  Obszary tematyczne:

  edukacja międzykulturowa, zarządzanie projektem, współpraca partnerska, praca w grupie, edukacja pozaformalna, wymiany młodzieżowe, Wolontariat Europejski

 • Krystyna Marcinkowska
  Kraków
  woj. małopolskie
  Obszary tematyczne:

  ewaluacja, zarządzanie projektem, edukacja międzykulturowa, komunikacja, współpraca partnerska, edukacja pozaformalna, finanse

Publikacje

 • Wolontariat zmienia nas czyli jak zostać europejskim wolontariuszem

  Publikacja jest zbiorem „zapisków z podróży” osób, które już wróciły z wyprawy wolontariackiej. Z jednej strony pokazują, jakie doświadczenia można zdobyć, podążając drogą Wolontariatu Europejskiego, a z drugiej strony chcą podzielić się wiedzą, jak taką drogę rozpocząć i czego można się na niej spodziewać.

Newsletter

Subskrybuje zawartość

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu