Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Aktualne szkolenia

Miejsce: Austria
Termin: 26.11.2014 - 30.11.2014
Termin zgłoszeń: 03.10.2014
Miejsce: Rumunia
Termin: 18.11.2014 - 24.11.2014
Termin zgłoszeń: 03.10.2014
Miejsce: Konstancin-Jeziorna, Polska
Termin: 26.10.2014 - 30.10.2014
Termin zgłoszeń: 05.10.2014
Miejsce: Berlin, Niemcy
Termin: 01.12.2014 - 06.12.2014
Termin zgłoszeń: 06.10.2014
Miejsce: Niemcy
Termin: 03.12.2014 - 07.12.2014
Termin zgłoszeń: 06.10.2014
Miejsce: Łotwa
Termin: 09.02.2015 - 11.02.2015
Termin zgłoszeń: 31.10.2014

Trenerzy

 • Anna-Sophia Pappai
  Michałowo
  woj. podlaskie
  Obszary tematyczne:

  Wolontariat Europejski, historia, mniejszości narodowe w regionie przygranicznym, edukacja międzykulturowa, działalność i współpraca międzynarodowa,...

 • Anna Szlęk
  Warszawa
  woj. mazowieckie
  Obszary tematyczne:

  zarządzanie projektem, praca w grupie, aktywizacja społeczności lokalnych, edukacja międzykulturowa, włączanie osób z mniejszymi szansami, ...

 • Anna Krzeszowska-Hovanecz
  Kwidzyn
  woj. pomorskie
  Obszary tematyczne:

  międzynarodowe wymiany młodzieży, Wolontariat Europejski, zarządzanie projektem, edukacja międzykulturowa, organizacja projektów międzynarodowych, budowanie zespołu

Publikacje

 • Międzykulturowość w projektach programu "Młodzież w działaniu"

  W zawiązku z obchodami Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego w 2008r. przygotowaliśmy zbiór relacji z projektów o tematyce międzykulturowej, które zostały zrealizowane w ramach naszego programu. W publikacji zostały zamieszczone statystyki ze współpracy młodzieży polskiej z rówieśnikami z zagranicy, dwa zwycięskie eseje na temat doświadczeń związanych z uczeniem się międzykulturowym oraz informacja na temat jednego z modułów Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu poświęconego międzykulturowości.

Newsletter

Subskrybuje zawartość

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu