Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Aktualne szkolenia

Miejsce: Polska, Konstancin-Jeziorna
Termin: 24.05.2015 - 29.05.2015
Termin zgłoszeń: 23.03.2015
Miejsce: Europa
Termin: 23.02.2015 - 30.05.2015
Termin zgłoszeń: 16.04.2015

Trenerzy

 • Anna-Sophia Pappai
  Michałowo
  woj. podlaskie
  Obszary tematyczne:

  Wolontariat Europejski, historia, mniejszości narodowe w regionie przygranicznym, edukacja międzykulturowa, działalność i współpraca międzynarodowa,...

 • Agnieszka Szczepanik
  Poznań
  woj. wielkopolskie
  Obszary tematyczne:

  zarządzanie konfliktem, ICL, mentorowanie, coaching, peace education, zarządzanie projektem, autoprezentacja, aktywizacja bezrobotnych, liderzy młodzieżowi

 • Wojciech Szczepanik
  Poznań
  woj. wielkopolskie
  Obszary tematyczne:

  zarządzanie projektem, motywacja, praca w (międzynarodowej) grupie, wielokulturowość, pobyt w innej kulturze, praca z wolontariuszami

Publikacje

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu