Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Aktualności

 • logo Szkolenie międzynarodowe “Energy by Synergy”
  Termin zgłoszeń: 23.03.2015
  Miejsce: Polska, Konstancin-Jeziorna
  Termin: 24.05.2015 - 29.05.2015
  Szkolenie dotyczące budowania długotrwałej współpracy partnerskiej. Termin zgłoszeń przedłużony do 23 marca. Zapraszamy!
 • logo Zapraszamy na nową stronę!
  Termin zgłoszeń: 16.04.2015
  Miejsce: Europa
  Termin: 23.02.2015 - 30.05.2015
  Od dnia 24 lutego 2015 informacje o szkoleniach aktualizowane są na stronie: http://erasmusplus.org.pl/mlodziez/szkolenia/
 • Polecamy seminarium kontaktowe w Estonii (kwiecień 2013) | www.mlodziez.org.pl
  Data dodania: 16.01.2013
  Akcja: Akcja 1
  Estońska Narodowa Agencja organizuje na początku kwietnia (2-7) seminarium kontaktowe, dla tych, którzy zamierzają zorganizować wymianę jeszcze w tym roku i składać wniosek na 1 maja lub 1 października. Dla Polaków przewidziano dwa miejsca, poszukiwane są osoby mający już pewne doświadczenie w organizacji projektów.
 • Miniporadnik ułatwiający złożenie wniosku | www.mlodziez.org.pl
  Data dodania: 10.01.2013
  Akcja: Akcja 1, Akcja 2, Akcja 3, Akcja 4, Akcja 5
  Myślicie o projekcie? Zamierzacie składać wniosek w tym roku? Sprawdźcie co przygotowaliśmy. Mini poradnik powinien rozwiać ewentualne wątpliwości związane z tym czy możecie ubiegać się o środki, kto jest Waszym prawnym reprezentantem, co musicie zrobić oprócz samego przygotowania pomysłu i napisania wniosku. Zachęcamy do korzystania z naszego serwisu.  
 • Europejski Tydzień Młodzieży 2013 - zapraszamy do składania wniosków | www.mlodziez.org.pl
  Data dodania: 21.12.2012
  Akcja: Akcja 5
  Zrealizujcie projekt w Akcji 5.1 w ramach Europejskiego Tygodnia Młodzieży! Oto niepowtarzalna okazja, aby nadać nowy wymiar lokalnym działaniom z udziałem młodzieży i osób tworzących politykę młodzieżową, skierować dyskusję o udziale młodzieży w życiu społeczności lokalnych na nowy tor, dodać siły i energii współpracy między władzami lokalnymi a młodzieżą, tam gdzie jest ona faktem oraz rozpocząć tę współpracę tam, gdzie jest ona dopiero pomysłem i dać jej uczestnikom motywację do efektywnego działania!
 • Wolontariat Europejski zamiast bezrobocia? | www.mlodziez.org.pl
  Data dodania: 04.12.2012
  Akcja: Akcja 2
  Pod koniec 2011 roku w urzędach pracy w całej Polsce zarejestrowanych było około 730 000 bezrobotnych do 30 roku życia. Stanowili oni ponad 38% ogółu bezrobotnych. Blisko czterech na dziesięciu bezrobotnych miało mniej niż 30 lat. Oznacza to, że co trzeci (w niektórych urzędach nawet co drugi) z bezrobotnych mógłby, zgodnie z formalnymi zasadami, wyjechać na Wolontariat Europejski. Ale prawie żaden z nich o tym nie wie.
 • Spotkanie informacyjne na temat możliwości Akcji 1.3. i 5.1. | www.mlodziez.org.pl
  Data dodania: 29.11.2012
  Akcja: Akcja 1, Akcja 3, Akcja 5
  Zapraszamy 11 grudnia we wtorek do siedziby Narodowej Agencji na spotkanie informacyjne. 4 godziny wypełnią Wam praktyczne informacje oraz przykłady projektów. Jeśli interesuje Was:

Dialog usystematyzowany (ang. ,,structured dialogue”), to forma komunikacji między młodymi ludźmi a decydentami, osobami, które mogą wpływać na to co się dzieje w naszym kraju, w Unii Europejskiej. Dialog ten jest świetną okazją do dyskusji o priorytetach europejskiej współpracy w dziedzinie polityki młodzieżowej. Angażuje nie tylko młodzież i organizacji młodzieżowe, ale także kraje obejmujące prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, Europejskie Forum Młodzieży, krajowe rady młodzieży (w Polsce: Polska Rada Organizacji Młodzieżowych - PROM) oraz narodowe agencje programu „Młodzież w działaniu”.

Dialog jest oparty na idei zawartej w rezolucji Rady Unii Europejskiej, która mówi o wartości ,,szanowania ich (młodych ludzi) prawa do uczestnictwa w wypracowywaniu strategii ich dotyczących w drodze stałego, usystematyzowanego dialogu z nimi i z organizacjami ich reprezentującymi”. Czyli, że decyzje dotyczące młodych powinny zapadać zgodnie z zasadą ,,nic o nas bez nas”.
 

AKTUALNOŚCI

 

 

Zobacz także:

Archiwum konsultacji dialogu usystematyzowanego

Dialog w programie "Młodzież w działaniu" ››

 


Krajowa Grupa Robocza:

 

       

 

     

 

Kontakt:

Narodowa Agencja Programu "Młodzież w działaniu": Ewelina Miłoń, emilon@frse.org.pl, 22 46 31 419;

Ministerstwo Edukacji Narodowej: Joanna Mazur, Joanna.Mazur@men.gov.pl

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych: Michał Braun, michal.braun@prom.info.pl
     

Abecadło programu

A

…jak Akcja

W programie jest ich pięć. Każda inna, wszystkie fajne. Dają możliwość poznania rówieśników, zrobienia czegoś pożytecznego, poznania świata, rozwinięcia zainteresowań. Akcji jest pięć; działań które finansują – kilkanaście, m.in. wymiany młodzieży, inicjatywy młodzieżowe, wolontariat za granicą, szkolenia, seminaria, staże, wizyty, konferencje
B

…jak Beneficjent

Czyli potencjalnie każda legalnie działająca organizacja lub instytucja w Polsce. To za ich pośrednictwem z funduszy programu korzystają grupy nieformalne i osoby indywidualne (wolontariusze).
C

…jak Coaching

Młodzież realizuje projekt, a coach… motywuje, wspiera, podpowiada, naprowadza. Ale z wyczuciem. Żeby nie zabić inicjatywy młodzieży. Coaching to nie lada umiejętność – można się jej nauczyć na szkoleniach organizowanych przez Narodową Agencję Programu „Młodzież w działaniu”.
D

…jak Deadline

Deadline to inaczej termin składania wniosków. Po polsku nie brzmi aż tak kategorycznie, co nie zmienia tego, że jest bardzo istotny! Wniosek z opisem projektu musi bowiem trafić do Agencji przed jednym z terminów określonych z góry. Znajdziesz je w zakładce zasady i terminy.
E

…jak Ewaluacja

niezbędny element każdego projektu. W idealnym trwa od jego rozpoczęcia do zakończenia. Pozwala badać wartość i sens tego, co robicie. Wyniki ewaluacji należy opisać w raporcie końcowym (patrz R). Warto je wykorzystać przy realizacji kolejnych inicjatyw.
F

…jak Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

To ona zarządza programem „Młodzież w działaniu” i jest stroną w umowie dotyczącej realizacji projektu. Pełni rolę Narodowej Agencji Programu "Młodzież w działaniu" na terenie Polski.
G

…jak Gender (balance)

Czyli równowaga płci. W każdym projekcie grupowym realizowanym w ramach programu „Mwd” liczba osób każdej z płci powinna być zbliżona. Niby drobiazg, ale ważny.
H

…jak Hurra, dostaliśmy dofinansowanie!

Taki okrzyk wydają co kwartał tysiące wnioskodawców. Młodsi, starsi, uczniowie, studenci i dorośli – składają wnioski i z zapartym tchem czekają na decyzję. Pozytywna oznacza, że wkraczają na nową drogę – czasami krętą i wyboistą, ale zawsze pełną przygód.
I

…jak Innowacyjność

Termin z kategorii kluczowych i na czasie. Projekty „Mwd” mają być oryginalne, nowatorskie i ciekawe. Powinny nie tylko pokazywać waszą ciekawość świata, ale także próbować go zmienić!
J

…jak Jakość (projektu)

Różnorodny, ciekawy, pożyteczny, zgodny z europejskimi wartościami i priorytetami polityki młodzieżowej Unii Europejskiej - taki ma być projekt realizowany w ramach jednej z akcji programu "Młodzież w działaniu". Inaczej nie ma szans na dofinansowanie.
K

…jak Komitet ewaluacyjny

Grupa osób, które opiniują projekty złożone w programie. Ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje jednak zarząd Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
L

…jak Lokalny wymiar projektu

Ważna sprawa, zwłaszcza w inicjatywach, wymianach i wolontariacie europejskim. Projekt powinien przynosić korzyści nie tylko tym, którzy go realizują, ale też społeczności lokalnej – sąsiadom, mieszkańcom osiedla, miasta, wsi.
M

…jak Młodzież (a jakżeby inaczej!)

Czyli ci, dla których Unia stworzyła program "Młodzież w działaniu", którzy składają wnioski, którzy realizują projekty i je rozliczają. Bo "Mwd" jest dla młodzieży, o czym zapominać nie wolno nigdy!
N

…jak Narodowa Agencja Programu "Młodzież w działaniu"

W imieniu Komisji Europejskiej przyznaje fundusze na projekty składane do programu. Narodowe Agencje działają we wszystkich krajach, które uczestniczą w programie. W Polsce jej funkcję pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
O

…jak Obowiązki i odpowiedzialność

Przygoda, zabawa, nauka – jak najbardziej. Ale realizacja projektu w ramach "Mwd" to także odpowiedzialność. I obowiązki. Umowa, którą podpisujecie z Narodową Agencją – jak każda – zawiera sankcje za niewywiązanie się z zobowiązań. Warto o tym pamiętać!
P

…jak Pracujący z młodzieżą

Dla nich też jest program "Młodzież w w działaniu", ale nie dla osób pracujących z młodzieżą w szkole czy na uczelni, tylko w ramach edukacji pozaformalnej: w organizacji pozarządowej, klubie młodzieżowym, domu kultury itp. (patrz także S).
R

…jak Raport i rozliczenie

Koniec wieńczy dzieło, a co wieńczy projekt "Mwd"? Ha, zależy kto pyta. Dla beneficjenta koniec to przesłanie raportu do Narodowej Agencji. Ale ta musi go jeszcze sprawdzić – od strony merytorycznej i finansowej – i przesłać rozliczenie. I jeszcze jedno: raport i zdjęcia mogą być wykorzystane przez Agencję do celów promocyjnych.
S

…jak Systemy wsparcia młodzieży

Czyli Akcja 4.3.: Seminaria, szkolenia, staże… w sumie osiem atrakcyjnych sposobów na zdobycie doświadczenia, nawiązanie kontaktów i podniesienie umiejętności. Jeśli pracujesz z młodzieżą, zapoznaj się z nimi koniecznie!
T

…jak Twój Eurodesk

Czyli program informacyjny wspierający "Mwd". Jeśli masz problem ze znalezieniem partnerów do projektów, skontaktuj się z konsultantem Eurodesk Polska.
U

…jak Udało się!

Satysfakcji ze zrealizowanego projektu nie da się porównać z niczym.
W

…jak Wniosek

A bardziej przemądrzale – aplikacja. Początek twojej przygody z programem "Młodzież w działaniu", ale tylko formalny. Faktyczny ma miejsce znacznie wcześniej. Bo wszystko zaczyna się od pomysłu.
Y

…jak Youthpass

Youthpass jest narzędziem służącym do świadomego prowadzenia procesu uczenia się uczestnika projektu, które pomaga zweryfikować własne postępy. Jest to także certyfikat potwierdzający umiejętności i doświadczenie zdobyte podczas projektu realizowanego w ramach programu "Młodzież w działaniu".
Z

…jak Zespół programu "Młodzież w działaniu"

Ludzie zawsze gotowi służyć pomocą wszystkim przyszłym beneficjentom, odpowiedzialnym i obowiązkowym, którzy, uważając na deadline, chcą aplikować o dofinansowanie innowacyjnych projektów wysokiej jakości, bo nie straszne im raporty i rozliczenia.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
W
Y
Z

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu