Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Runda III dialogu usystematyzowanego otwarta!

Runda III dialogu usystematyzowanego otwarta!  | www.mlodziez.org.pl

Tematem greckiej prezydencji w ramach dialogu usystematyzowanego jest tym razem przedsiębiorczość młodzieży i jej rola w aktywizowaniu młodych ludzi. Jeżeli chcesz wypowiedzieć się na ten temat weź udział w naszych konsultacjach. Zachęcamy także do przeczytania listu Ministra Jakubowskiego zachęcającego do udziału w dyskusji.

 

Konsultacje krok po kroku

1 krok: Zapoznanie się z listą pytań i wprowadzeniem

Jeżeli jesteście zainteresowani przeprowadzeniem konsultacji w swoim środowisku lokalnym, organizacji, grupie nieformalnej, zapoznajcie się z listą pytań pomocniczych do obecnego tematu.

Lista pytań pomocniczych na temat pracy z młodzieżą »

2 krok: Przeprowadzenie konsultacji

Spróbujcie w swoim środowisku przeprowadzić konsultacje. Nie ma ustalonej metody przeprowadzenia konsultacji, wszystko zależy od Waszego zorganizowania się i pomysłu. Może to być zwykła dyskusja, burza mózgów, debata z władzami lokalnymi, godzin wychowawcza, debata Oksfordzka. Więcej pomysłów znajdziecie w naszym Infopacku.

Infopack na temat III rundy dialogu - konsultacje greckie »

3 krok: Opracowanie wyników i napisanie krótkiego raportu (do 3 lutego 2014 r.)

Gdy zdobędziecie odpowiedzi na proponowane pytania, prosimy abyście przesłali nam konkluzje z przeprowadzonych konsultacji. Jest to dla nas ważne, ponieważ chcemy aby Wasz głos został wysłuchany i zaistniał na arenie europejskiej polityki młodzieżowej. Termin nadsyłania raportów to 3 luty 2014 r.  Raporty prosimy wysyłać na adres: dialog@prom.info.pl

Formularz raportu »

Więcej informacji na temat dialogu usystematyzowanego oraz już zrealizowanych rund konsultacji można znaleźć w zakładce „Dialog".

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu